Bezhotovostná platba a jej výhody

Bezhotovostná platba je v dnešnej dobe výrazne preferovaný spôsobom platby a viacerí odborníci v oblasti finančníctva majú víziu, že časom hotovostný spôsob platby prostredníctvom peňazí nebude ani potrebný. Čo to však bezhotovostná platba vlastne je? Je jasné, že ide o platbu, ktorá vylučuje hotovosť v podobe peňazí a ide v podstate…

Valentín a peniaze, ktoré naň míňajú Slováci

História sviatku Sviatok svätého Valentína berie mnoho ľudí ako samozrejmosť pri pohľade do kalendára v mesiaci február. Ale viete kde je jeho počiatok? Svätý Valentín bol kňazom, lekárom a nakoniec aj svätcom. Cisár Claudius je známy práve svojim odporom k rodinným vzťahom. Počas svojej vojnovej éry zakazoval…