Cloudové služby štandardom budúcnosti?

Ukladanie správ, faktúr či iných papierových dokumentov online, sa stáva stále väčším hitom modernej doby. Je to pohodlnejšie a prehľadnejšie hlavne pre tých, ktorí patria do kategórie „neporiadnych“ a vo svojich odložených papieroch nemajú systém, ale vládne im tam doslova chaos.
Digitalizáciu využíva dnes už veľké množstvo ľudí, ktorí sa rozhodli uchovávať svoje dôležité dokumenty na online serveroch.
www kolem zeměkoule
Úzko späté s týmto pojmom sú cloudové služby, ako jeden z nástrojov digitalizácie. Kto by ešte v dnešnej dobe nepoznal pojem Cloud, je to sieť serverov, z ktorých každý disponuje inou funkciou, ako je napríklad ukladanie dát, vykonávanie rôznych výpočtov a podobne. Na Cloude si užívatelia neukladajú len dokumenty, ale slúži napríklad aj ako úložisko fotografií, ktoré je možné synchronizovať prostredníctvom mobilu a pri jeho prípadnej strate k ním vie získať opäť prístup.

Výhody ukladania informácií online:
·         Prehľadnosť – kategorizácia vložených súborov, jednoduché na vyhľadanie
·         Šetrenie miesta – papiere, papiere, všade samé papiere. Cloud je skvelým prostriedkom ako uchrániť miestnosť pred neporiadkom z  hŕby papierov.
·         Jednoduchá fakturácia – platí sa len za to, čo sa naozaj využíva
·         Cena ostáva konštantná, bez ohľadu na počet používateľov
·         Záloha – pri strate telefónu sú fotografie stále dostupné, zálohované

Nevýhody ukladania informácii online:
·         Možné hackerské útoky
·         Obavy zo zverejnenia citlivých údajov, fotografií, ktoré by mohol niekto zneužiť
·         Nutnosť internetového pripojenia – nevhod „načasované“ výpadky internetu môžu spôsobiť problémy
·         Krátkodobý výpadok siete– možné výpadky Cloudu

Ukladanie dokumentov len v jednej podobe – online, v niektorých situáciách možné nie je. Ak firma potrebuje originál určitého výpisu, zmluvy a podobne, musí mať okrem elektronickej, odloženú aj papierovú formu.
zmuchlaný papír
Riešením na tento problém je služba nazývaná DOCKitIN, v ktorej je možnosť uloženia dokumentov v online aj offline podobe. V online verzii sú klasicky uložené v Cloude, čiže sú vždy k dispozícii. Offline podoba uchovania funguje na princípe uchovávania papierových foriem dokumentov v zabezpečených archívoch, do ktorých ich dopraví kuriér.

V súčasnosti ešte nevyužívajú všetky firmy elektronické ukladanie dokumentov, avšak vďaka jeho benefitom sa stáva stále populárnejším a jedného dňa možno nahradí papierovú formu úplne.

Cloudové služby štandardom budúcnosti?
4.3 (85%)4