Prednosť bankomatovej karty

Podiel tých, ktorí počas bežného týždňa nepoužívajú hotovosť na bežné nákupy a zároveň nepotrebujú nosiť so sebou hotovosť, je približne 3 percent populácie Slovenska. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti, ktorá sa tým zaoberá.
Žiadne formy elektronického platenia nevyužíva približne 31 percent. Najväčšia časť, 44 percent populácie, platí za svoje nákupy niekedy hotovosťou a niekedy inak. Takmer vôbec hotovosť pri svojich nákupoch nevyužíva približne 25 percent populácie Slovenska. Platenie v hotovosti je výrazne populárnejšie skôr medzi staršími ľuďmi, ktorý bankomatové karty pokladajú za novodobú módu, ekonomicky neaktívnymi a žijúcimi v menej rozvinutých častiach nášho Slovenska.

platební karta

To, že hotovosť je stále dôležitá..
Dokazuje to skutočnosť, že len 9 percent obyvateľov Slovenska sa nestará, či má alebo nemá v peňaženke hotovosť. Naopak, takmer tri štvrtiny obyvateľstva sa stále so sebou snažia mať nejakú hotovosť, pretože je bežné, že nie všade sa dá platiť kartou a platiť hotovosťou je tak nevyhnutné. Hotovosť so sebou nosia menej často ľudia s vyšším sociálnym postavením ako sú napríklad inžinieri, makléri a podobné profesie s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom. Hotovosť je najmenej potrebná pre ľudí v mladšom strednom veku do 40 rokov.

bankomat

Jedna nemenovaná prieskumná agentúra zisťovala, ako sa obyvateľstvo Slovenska prakticky stavia k platbám v hotovosti a kartou pri bežných nákupoch a koľko obyvateľov už so sebou nepotrebuje nosiť hotovosť. Mladšia populácia ľudí uprednostňuje bankomatovú kartu, pretože je praktická, nemusia si rátať peniaze, pretože vedia koľko majú na svojom bankovom účte. No staršia populácia ľudí si nedá dopustiť na peňažnú hotovosť, aj keď viacej by sa platobná karta zišla tým starším, pretože v dnešnej dobe práve takýchto starších ľudí okrádajú o nemalé finančné hotovosti.